מידע למועמדים

תהליך הקבלה ל- Homebase

תהליך הקבלה / ההצטרפות מתחיל בשיחה טלפונית להיכרות ראשונית והבנת הצרכים.
במהלך תהליך הקבלה יתבקש המועמד להעביר מסמכים שונים לרבות:

בהמשך ייקבעו למועמד פגישה עם עובדת סוציאלית / אשת מקצוע מטעם העמותה, ופגישה עם נציג מהוועד המנהל של העמותה. פגישות אלה נועדו לתאם ציפיות ולבחון את יכולת ההשתלבות של הפונה בבית Homebase.
בנוסף לכך מקבל המועמד מידע נוסף על העמותה, פעילותה ושירותיה.
בסיום התהליך יידרש המועמד לחתום על חוזה ותקנון הצטרפות.